Tomson Business Groep

Elke week één nieuwe tip!

Administratie

Administratie en advies is maatwerk en de klant staat centraal, no nonsense.

Belastingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.

MKB Coach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.

Welkom bij Tomson Business Groep

Wij zijn er voor de mkb bedrijven om u te ontzorgen van alle financiële zaken in en rondom uw bedrijf. Alle disciplines die bij een administratiekantoor horen doen wij in de ruimste zin des woords.

Wij verzorgen de administratie voor mkb, verenigingen en stichtingen. Onze administratie is voor iedereen toegankelijk. Het belang van een geordendere administratie is een regelmatige boekhouding. Administratie en boekhouding zijn in de kringloopproces van geld-goederen-geld binnen de ondernemingen bestuurlijke en tegelijkertijd controlerende beleidsinstrumenten. Een goede administratie is de hoeksteen voor de winstberekening van een correcte boekhouding. Verschaft het concrete cijfermateriaal voor het verantwoorde belasting aangifte. De Belastinginspectie Een gebrekkige bijgehouden of ontoegankelijke boekhouding kan veel problemen opleveren vooral bij kleinere bedrijven mankeert er vaak wat aan de boekhouding. Het lijkt tot zeer onaangenamen gevolgen bij de controles van de Belastinginspectie. Administratie als geheel heeft bovendien in tal van opzichte de functie van bewijsmateriaal en slecht beheer kan bij bepaalde procedures rampzalige gevolgen hebben. Zodra de Belastinginspectie op basis van aangifte en boekhouding als ondeugdelijk verwerpt verliest de administratie elke waarde als bewijsmateriaal met als gevolg dat het bedrijf althans bij een overheidsinstelling in een slecht daglicht komt te staan. Bij het ontbreken van essentiële bescheiden als kopie inkoopfacturen / verkoopfacturen / voorraadlijsten / aanvaardbare aangifte Omzetbelasting kan de fiscus gegevens opvragen bij de leveranciers en (afnemers) dit kan leiden tot forse naheffingen en ernstige financiële consequenties.

Winst uitstellen voor Belastingplichtige van de Vennootschapsbelasting

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting in stappen gaan dalen. Moet u daar nu al op inspelen?


Tarieven gaan dalen. Eerdere berichten vanuit de overheid was dat de voorgenomen verlenging van de eerste schrijf in de Vennootschapsbelasting. Het was de bedoeling dat het laagste tarief op termijn zou gaan gelden voor winsten tot € 350.000,-. Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte III maakt echter duidelijk dat deze verlenging van de eerste tariefschijf niet doorgaat. In plaats daarvan zullen beide vennootschapsbelastingtarieven gelijkmatig dalen met uiteindelijk 4%.


2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot €200.000,- 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven €200.000,- 25% 24% 22,5% 21%

Belastingbesparing mogelijk? Het kan dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Maar hoe pakt u dit aan?

Voorziening vormen, kosten naar voren halen. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening. Daarmee kunnen toekomstige kosten naar voren worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhouds- of garantievoorziening. De oorzaak van deze kosten moet dan wel in het heden liggen. Daarnaast kunt u kijken of u kosten naar voren kunt halen. Moeten er begin 2019 enkele grote uitgaven plaatsvinden? Dan is het wellicht zinvol deze eind 2017 of in de loop van 2018 te doen.

Let op. Uiteraard moet het dan wel gaan om kosten die direct in het bedrijfsresultaat mogen worden geboekt en niet geactiveerd hoeven te worden (investeringen).

Verlies door afwaarderen. Verder kunt u kijken of het mogelijk is een vast activum (pand, machine, inventaris) af te waarderen. Dit is toegestaan als de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde/bedrijfswaarde. Afwaardering leidt tot een verlies en zodoende een lagere winst. Bij latere verkoop van het activum ontstaat er wel een grotere boekwinst, maar deze valt dan onder een lager vennootschapsbelastingtarief.