Tomson Business Groep

Elke week één nieuwe tip!

Administratie A. Tomson


Zowel startende, bestaande ondernemingen, maar ook particulieren nemen wij de administratie en boekhouding uit handen en denken mee !!! Eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen uit het MKB en verschillende bedrijfstakken.

De ondernemer:

Een goede administratie geeft rust in uw onderneming . Op elk gewenst moment de juiste gegevens tot u beschikking, is de sleutel tot succes. U heeft veel keus ten aanzien van uw administratie: U kunt het zelf doen, al dan niet via internet, of u kunt uw administratie uitbesteden aan het administratie kantoor Tomson. Wat bij u past is afhankelijk van deskundigheid en interesse op het gebied van de administratie. Veel mensen ervaren echter de administratie als een last en daarom willen wij graag onze inzet aan u tonen. Op basis van regelmatig de door u aan te leveren gegevens wordt de volledige administratie en indien gewenst, ook de loonadministratie verzorgd. Hierdoor krijgt u snel na afloop van ieder kwartaal, of een andere gewenste periode, een overzicht van uw financiële status. Aan het einde van het boekjaar kunnen de jaarrekeningen en de belastingaangifte voor u worden afgehandeld. Ook de btw-aangifte, de jaarstukken en de aangifte loonbelasting worden voor u verzorgd. Graag zien wij u voor een vrijblijvend gesprek.

De Particulier

Als particulier kunt u ook bij administratiekantoor Tomson terecht. Als particulier is het een hele klus om alle gegevens te verzamelen en op de juiste manier in het digitale programma van de belastingdienst te zetten. Veel mensen zijn daarbij onzeker of ze alles wel goed hebben ingevuld. Zijn alle aftrekposten wel benut en ben ik niets vergeten. Wij bieden een checklist van zaken die u moet verzamelen voor de aangifte. Indien gewenst, ontvangt u een conceptaangifte die u samen met ons kan controleren. Pas na akkoord wordt de aangifte naar de belastingdienst gestuurd. Wat kunnen wij voor u betekenen.

  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Indienen en eventueel aanpassen van de voorlopige teruggaaf
  • Aanvraag van toeslagen
  • Kinderopvangtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag

Bonus van € 2.400,- altijd onbelast?

Indien u als DGA van een of meerdere BV’s salaris ontvangt, mag de werkkostenregeling worden toegepast. Is er dan ruimte voor een onbelaste bonus?


Werkkostenregeling.

Als DGA wordt u fiscaal als werknemer aangemerkt. Dit betekent dat de BV (of de BV’s) waarvan u salaris ontvangt, hierover loonheffing moet(en) inhouden en afdragen. Daarnaast mag (per dienstbetrekking) de werkkostenregeling worden toegepast. Dit betekent dat de BV maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom, de vrije ruimte, mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers, en dus ook voor u als DGA. Daarnaast mag de BV bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen (gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen). Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de BV een eindheffing van 80%.

Gebruikelijkheidscriterium.

De vergoedingen en verstrekkingen die in de werkkostenregeling worden ondergebracht, mogen niet meer dan 30% afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer of u als DGA vergoedingen of verstrekkingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat uw BV de eindheffing betaalt. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400,- per persoon per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.

Tip.

U mag dus bij elke BV waarvan u salaris ontvangt een bedrag van € 2.400,- per jaar in de werkkostenregeling stoppen.

Let op.

Dit bedrag is alleen belastingvrij als er nog voldoende vrije ruimte is.

Voorbeeld.

U bent als DGA de enige werknemer van uw BV en uw salaris bedraagt € 100.000,- bruto. Uw vrije ruimte bedraagt dan € 1.200,-. Als de BV aan u een bonus van € 2.400,- uitkeert, is een bedrag van € 1.200,- belast tegen 80% eindheffing. Dit kost uw BV dan nog € 960,- eindheffing. Dit betekent dat u netto € 2.400,- overhoudt, terwijl dat de BV € 3.360,- heeft gekost. Let op. Dit kan duurder zijn dan brutoloon.