Tomson Business Groep

Elke week één nieuwe tip!

TomsonGroep Assurantie

Wat kunnen wij voor u betekenen.

Assurantiekantoor Zijdewind is een kantoor van persoonlijke contacten. Onze voorkeur gaat uit naar het bij U thuis of bij ons op kantoor bespreken van uw belangen. Wij inventariseren zaken en zullen vervolgens na uitvoerig zaken met U besproken te hebben een persoonlijke oplossing presenteren. Wij proberen ons in te leven in uw persoonlijke situatie..

Bemiddelen

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd het uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

Winst uitstellen voor Belastingplichtige van de Vennootschapsbelasting

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting in stappen gaan dalen. Moet u daar nu al op inspelen?


Tarieven gaan dalen. Eerdere berichten vanuit de overheid was dat de voorgenomen verlenging van de eerste schrijf in de Vennootschapsbelasting. Het was de bedoeling dat het laagste tarief op termijn zou gaan gelden voor winsten tot € 350.000,-. Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte III maakt echter duidelijk dat deze verlenging van de eerste tariefschijf niet doorgaat. In plaats daarvan zullen beide vennootschapsbelastingtarieven gelijkmatig dalen met uiteindelijk 4%.


2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot €200.000,- 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven €200.000,- 25% 24% 22,5% 21%

Belastingbesparing mogelijk? Het kan dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Maar hoe pakt u dit aan?

Voorziening vormen, kosten naar voren halen. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening. Daarmee kunnen toekomstige kosten naar voren worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhouds- of garantievoorziening. De oorzaak van deze kosten moet dan wel in het heden liggen. Daarnaast kunt u kijken of u kosten naar voren kunt halen. Moeten er begin 2019 enkele grote uitgaven plaatsvinden? Dan is het wellicht zinvol deze eind 2017 of in de loop van 2018 te doen.

Let op. Uiteraard moet het dan wel gaan om kosten die direct in het bedrijfsresultaat mogen worden geboekt en niet geactiveerd hoeven te worden (investeringen).

Verlies door afwaarderen. Verder kunt u kijken of het mogelijk is een vast activum (pand, machine, inventaris) af te waarderen. Dit is toegestaan als de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde/bedrijfswaarde. Afwaardering leidt tot een verlies en zodoende een lagere winst. Bij latere verkoop van het activum ontstaat er wel een grotere boekwinst, maar deze valt dan onder een lager vennootschapsbelastingtarief.