Alweer de tijd voor kerstpakketten

In de praktijk blijkt dat een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, door werknemers enorm gewaardeerd wordt. Hoe zit dit fiscaal ook alweer?

Vrije ruimte benutten. Zoals bekend, mag u binnen de werkkostenregeling voor een bedrag gelijk aan 1,2% van de fiscale loonsom onbelast verstrekkingen of vergoedingen aan uw werknemers doen. Vaak wordt deze vrije ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld een fiets van de zaak of andere speciale verstrekkingen die normaal gesproken belast zouden zijn. Tip. Als er binnen uw bedrijf nog voldoende vrijeruimte beschikbaar is, dan kunt u deze ook gebruiken voor kerstpakketten. Daardoor mogen deze onbelast worden verstrekt.

Inschatting vrije ruimte maken. Het is dus raadzaam om vooraf een inschatting te maken van de beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u doen aan de hand van de hiernavolgende stappen.

Vraag de fiscale loonsom 2018 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte voor 2018 bedraagt 1,2% hiervan.

Tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u in 2018 in de vrije ruimte heeft opgenomen en wilt opnemen, exclusief de kerstpakketten, bij elkaar op. Denk aan personeelsfeest, fietsen van de zaak, parkeerkosten, etc.

Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschillen benutten voor de kerstpakketten.

Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen groter dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen.

Uitzendkrachten, e.d. Wilt u ook aan ingeleend personeel een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze mewerkers zijn immers niet bij u in loondienst en vallen dus niet onder de werkkostenregeling. Dit geld ook voor oud-werknemers en vrijwilligers. Deze eindheffing bedraagt kort gezegd: 45% bij een kerstpakket to €136,- (incl. BTW). kost het kerstpakket meer, dan bedraagt de eindheffing 75%.